Tamiya Japanese Battleship Musashi

$43.00
SKU: TAM31114