Tamiya Japanese Battleship Musashi

$49.50
SKU: TAM31114