Tamiya Japanese Battleship Musashi

$54.00
SKU: TAM31114